Wednesday, December 5, 2012

80 години СБХ (80 Years UBA - http://www.sbhart.com/ ) 4.12.2012 Sofia @ Vivacom Art Hall
 
Routcheau   Untrait

представя 1 дигитален проект

ICON CURES

Изображението лекува

Icon—QR’s
{Православни икони, портрети и сино-идеограми, представени в бледо подобие на византийска мозайка, във формàта на Кю-aР-кодовете/QR-codes}


Увод в графиката,  представен като послеслов
   
§  Д҇хъ Свѣ́тый
(монохромната миниатюра в черно/т.сиво/св.сиво/бяло - чрез графично приложение на черно-бял Sony Ericsson T100, 2005г.  —  Сканиран дисплей )

   
§  Прeѡбражéнiе Гд҇не
(монохромната миниатюра в черно/т.сиво/св.сиво/бяло - чрез графично приложение на черно-бял Sony Ericsson T100, 2005г.  —  Сканиран дисплей )

В древност Преwбраженiето, например в Ravenna, се представя
от Крс҇ть, Мѡѷсей и И̑лiя от двете Му страни, и звезден свод.


   
§  Ȋисýсъ Хрiстòсъ || ὁ ὢν || ҇σ χ҇σ νί|κα || ἡ σοφία ||
(монохромната миниатюра в черно/т.сиво/св.сиво/бяло - чрез графично приложение на черно-бял Sony Ericsson T100, 2005г.  —  Сканиран дисплей )


   
§  Ἐммануѝлъ || μμανουήλ | сирѣчъ „съ нáми Бг҇ъ
(монохромната миниатюра в черно/т.сиво/св.сиво/бяло - чрез графично приложение на черно-бял Sony Ericsson T100, 2005г.  —  Сканиран дисплей )

Пророкъ Ȋсаїя 7:14; 8:8 и сл. (глави 6-12 съставляват Книга II-ра, именувана Кнѝга за Еммануѝлъ); срв. Евангелие от Матөей 1:23.
   
   
§  Бц ҇а || μη҇ρ θο҇υ*** || σουλαμήτη ||
(фон: древна χρ    мозайка на звезден свод)
(монохромната миниатюра в черно/т.сиво/св.сиво/бяло - чрез графично приложение на черно-бял Sony Ericsson T100, 2005г.  —  Сканиран дисплей )

*** Майка Божия || Суламѝта (Невѣстата в Пѣсенъ на Пѣсните)


§  Херувíмъ*   (2012г.)
Превод на името: „Ѽбилiе ѿ знанiе, и̑зълиянiе на премъдрость.”
Описани в книгата на Пророкъ Ȋезекiѝлъ: 1:4-28; 10:1-17(-22)§  Серафíмъ*   (2012г.)
Превод на името: „Пламтящи, възъпламеняващи.”
Описани в книгата на Пророкъ Ȋсаїя 6:2-3(-18)


   
§  Ἄгг҇лъ Гд҇нъ || Ἄγγελος του Κυρίου ||    *
(монохромната миниатюра в черно/т.сиво/св.сиво/бяло - чрез графично приложение на черно-бял Sony Ericsson T100, 2005г.  —  Сканиран дисплей )

* γιος γιος γιος Κύριος – Свѣ́тъ Свѣ́тъ Свѣ́тъ Госпóдь …” – ангелската пѣсенъ (книга на Пророкъ Ȋсаїя 6:2-3; Откр. 4:8.)


§  1Àmie – портрет à la Му Ци (2012г.)
72/72px – Единствена с такъв размер. Останалите са със страни 39/39px или 39/73px, с изключение на Buddhaṁ Dharmaṁ Sanghaṁ:
36/103px                 Всичко диахромно е от 2012г.

            Forte & Piano (2012г.)


   
§  Слънцето – портрет
(монохромната миниатюра в черно/т.сиво/св.сиво/бяло - чрез графично приложение на черно-бял Sony Ericsson T100, 2005г.  —  Сканиран дисплей )§  Buddhaṁ Dharmaṁ Sanghaṁ ।। बुद्धं । धर्मं । संघं ।।
( монохромната миниатюра в черно/т.сиво/св.сиво/бяло - чрез графично приложение на черно-бял Sony Ericsson T100, 2005г.  —  Сканиран дисплей )

превод
Будда, пробуденият | законът, словото му | общината, киновията му.
(сан̇скṗт, средновековни китаизирани фонеми, различни от деванāгарӣ)


/ /  =-       в мѣс т  0               *      *              *          *   * m отт о   *             *--== \ \
Модерна  &  ежедневна, pico—   —Комуникация с древното:
Отскоро древността е и posterizизирана, и pixel’easyрана ,
и pointilli’зирана,     и    fontи’сезирана, и  4° оvector’ена, сякаш
récupé’рирана. А древното е  по-просто от усложняващата се
маschина за нейното   достоверно познаване, тя е по—проста от
низката резолюция  . . .  Ако в zoomването ѝ стигнем  до пиксела
и загубим и него, ще започнем да помним така, както древните :
ще проектираме и строим просто, мащабно, трайно, като тѣхъ .
А ако дисплеят на четеца ни засвети едноцветно значи, че сме
там, вътре, в пиксела, в точката, во древната простотаще се
налoжи да запомним всичко, но и да съберем всичко  запомнено,
открито, спестено, наследено, предузнато,  съвест―но, в  една
идеална, имматериална, математическа точка,  но   не  и в
демокритов ἀμέρος, нито в джобна памет или книга ,
докато творчеството не  стане   отново
онази древна нужда–и–право на   занаят,
докато дисплеят не свети дори в черно.

§  | еnsō || Enkū* 円空 || Mù Qī** 牧溪 |
(монохромната миниатюра в черно/т.сиво/св.сиво/бяло - чрез графично приложение на черно-бял Sony Ericsson T100, 2005г.  —  Сканиран дисплей )

превод
Дзен-кръгът, енсоо || скулпторът Енкуу* || графикът Му Ци**
*    Енкуу (р.1620, 1628 или 1632 - 1695г.), японец, shugendō-yamabushi (ненаемен-ninja, планински-монах-воин-екстремист). Създател на сто и двадесет хиляди (≈120.000) оцелели дървени скулптури. Името му означава ’пустота на концепцията за пустота’, ‘кръгла пустота’.
 **  Му Ци e творил в първата половина на XIII век (1181-1250), южно-китаец, чан-буддистки монах, художник-график от Южната Школа (срв. сл.) – преследван и горèн като „художник-еретик” от “художни-ците-академици” в Сунски Китай, колекциониран от художници, ари-стократи и музеи в Япония. Му Ци се е подвизавал и творил zenga в обновен от него чан-монастир на брега на Западното Езеро, в бли-зост до южната столица Ханджоу, където битувала академичната художническа школа (= северен стил). Му Ци  е художник с видимо стегната, уверена китка, свободна ръка,  ясна идея, неразкаяни жес-тове, линии, петна, структира, композиции. Фамилията му Му означава ‘пастѝр’, името му Ци е ‘затворена долина, дефиле, ручей’, означава също ‘планинец, роден и обитаващ в планината’.


§  Dào-dé xuán**** 道德玄
|| Shàng Dì Zǔ || yīzı̊ wú 一子 || zhēn ||
|| dùnwù*** 頓悟 | wàn* | Nán Huá** 南華 ||
(монохромната миниатюра в черно/т.сиво/св.сиво/бяло - чрез графично приложение на черно-бял Sony Ericsson T100, 2005г.  —  Сканиран дисплей )

превод
Път, Добродетел, мистика****
|Горният Император и Господар” (= древнокитайски монотеизъм в даоизъм и конфуцианство) | ” една пустота/нищо”, паронимно:  “Един Син - Свръхбитие” | (необусловена) Истинност ||
|| внезапно просветление*** | “сърце на Будда”* | Южен Китай**
*        хоризонталната свастика स्वास्तिक , в тази посока (!) -  символ на просветлението - саторӣ, бодхи बोधि **, изобразява се в центъра на гръдната кост на изображения на историческия Будда.
**      „Южен (средновековен) Китай”, букв. „южно цвете.” Обща философия в даоизъм, чан-буддизъм***, живопис: древнoкитайски cyberpunk, антиконфуцианско, античиновническо дисидентство на свръхобразованите – хората на изкуствата и монасите, подвижни-чество, антиакадемизъм, avantgarde, аскетичен минимализъм, рису-нъчна експресивност (сходна: art fauvisme), монохромия, туш-само, rural, утилитарност, простота … Потомство: zenga, haboku, natabori, театър Nō, cha-no yu, wabi-sabi, raku, tokonoma, zuihitsu, калиграфия …
***    Учение за мигновеното просветлление, внезапната интуиция за (трансценденталната) Истина, внезапно сатори 頓悟 dùnwù – в Южен Чан 南嶽禪宗 ó 南宗, в т.нар.  ‘внезапна школа’ .
**** Дао/Слово/λόγοσ | Дъ/Благодат/χαρίς | Тайнства/μυστήριον: Триада въведена от Лао Дзъ още в първите глави на Дао Дъ Ддзин. Даоският терминологичен апарат всякога е адаптирал адекватно и буддистки и библейски преводи през вековете след Лао Дзъ и Джуан Дзъ (срв. ABS Chinese Bible, 1900г. ó изд. също от  Gedeon). Китайският превод на Еὔаг҇глiе ѿ Ȋ ҃ѡ  зачева с: „В начало беше Дао, и Дао беше у Бога… и Дао стана плът…”  (Ȋѡàннъ 1: 1, 14). Дао е: ‘главен път, метод, хераклитов λόγοσ/слово, Бог-Слово’,  ‘обяснявам, упътвам, изразявам се, промълвявам’; Дъ е: 'virtu, добродетел, сила’, съдържа в себе си пик-тограмите ‘път’,  ‘ръка’, ‘око’, и ‘сърце’. Най-често дао-дъ се превежда като ‘морал’. Дао с Дъ са в отношение като Същност с Енергия.
Черна Перла  е алегория за Дао.xuán е и име на цвят: черно, тъмнo с червеникав оттенък. Сюéн , платоново- топазен-ὄρφνινον-бурый, затворен- मैन-млъкнал-μύσις, тъмен-като-изгасен-дисплей
изобразява черна с бял емайл чаша ताथागतपात्र за чайна церемония , стил pagocm {2.XII.2012Xp}
1 comment:

Ru said...

http://kultura.bg/web/%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-iii/