Friday, March 23, 2012

+ ὁ ὅσιος γέρον Ἰωσὴφ ὁ ἡσυχαστής + старѣцътъ Ιосифъ исυхастъ +

 *02.XI.1897   +15(28).VIII.1959 Χρς  

No comments: